Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc – QĐ số 2418/QĐ – UBND

Ngày 18/10/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2418/QĐ – UBND về việc ban hành đơn giá quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/10/2018 thay thế cho Quyết định số 2572/QĐ – UBND ngày 19/9/2014.

Chi tiết bảng giá tải về tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *