HỎI: DOANH NGHIỆP PHẢI LẬP ĐTM HAY KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

Hỏi: Kính gửi công ty TNHH STE Viêt: Công ty chúng tôi hoạt động sản xuất gia công cơ khí, đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và đã đi vào hoạt động sản xuất được 2 năm. Nay chúng tôi xin mở rộng diện tích, để xây dựng thêm khối văn phòng gồm nhà điều hành, nhà đào tạo. Các dây truyền sản xuất, quy mô sản xuất không thay đổi. Vậy hỏi: theo quy định của pháp luật chúng tôi có phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường hay lập kế hoạch bảo vệ môi trường?

Trả lời:

Kính thưa quý công ty.

I. Căn cứ Điều 20 Luật bảo vệ môi trường năm 2014: Quy định việc lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp sau:

a) Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

b) Thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;

c) Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so vớiphương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

2. Chính phủ quy định chi tiết điểm c khoản 1 Điều này.

II. Căn cứ Phụ lục 2  Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về Danh mục dự án phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Mục 112: Dự án, cải tạo mở rộng, nâng công suất có quy mô công suất tới mức tương đương với các dự án thứ tự từ 1 – 110

Như vậy công ty thực hiện mở rộng diện tích đất, cải tạo (xây dựng thêm công trình hỗ trợ) công suất sản xuất không thay đổi (tương đương với công suất cũ).Thì thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường. Không lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trân trọng!

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *